Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ไทย | EN  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Promotion
จองห้องพักฤดูท่องเที่ยววันนี้รับส่วนลดพิเศษ 15% ทันที
 
 
Him Naam Pai Resort
Date
พิเศษสำหรับท่านที่จองห้อ้งพักตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม และเข้าพักตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง กุภาพันธ์ 2558 รับส่วนลด 15% ทุกประเภทห้องพัก
หมายเหตุ:
1. สำรองห้องพักภายในสิ้นเดือนสิงหาคม และชำระค่าห้องพักเต็มจำนวนภายใน 7 วันนับ
จากวันที่จอง
2. สามารถใช้ได้ในฤดูท่องเที่ยว เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ยกเว้นช่วงวันหยุดยาว 5 -10 ธันวาคม 2557 และ 26 ธันวาคม 2557 ถึง
5 มกราคม 2558
3. ราคารวมอาหารเช้า
4. ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ โดยแจ้งเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน

Date